AvalehtAsunduse lasteaedKontaktid › Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu


 

Tallinna Asunduse Lasteaia hoolekoguga saab kontakteeruda meiliaadressil hoolekogu@asunduse.edu.ee

 

HOOLEKOGU LIIKMED 2016/2017 õppeaastal

 

Uue õppeaasta hoolekogu on kinnitamisel.

 

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 

 

Viimati muudetud: 20.09.2016
Roheline kool
Hetkel oluline
Hariduse koduleht