Lasteaed Delfiin kohatasu ja toiduraha


 

Väljavõte Tallinna Lasteaia Delfiin kodukorrast

Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.01.2016 nr 1-1 / 2

 

Lasteaiaga kaasnevad kulutused

Lapse lasteasutusse minekuga kaasnevad järgmised kulutused:

 

• Toidu päevaraha on 1,92 eurot aiarühmas ja 1,73 eurot sõimerühmas alates 01.08.2010.a.

Alus: Hoolekogu otsus pr. nr 3, 24.05.2010.a.

 

• Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta on 57,34 eurot kuus alates 01.01.2017

• Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta, kelle lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on 62,98 eurot kuus alates 01.01.2017

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22.12.2015 nr 1.-2/775

Viimati muudetud: 06.01.2017