AvalehtLasteaed DelfiinLaps käib lasteaias › Koolivalmiduskaart

Tallinna Lasteaed Delfiin koolivalmiduskaart


Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi vorm on lasteaia poolt välja töötatud. Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20.juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

Lehekülge haldab Triin Tubala

Kontakt: triintubala@gmail.com

Viimati muudetud: 4.12.2013
Tervist edendav lasteaed
lasteaed
kiusamisest vaba lasteaed