Tallinna linna eelarve

Eelarvestrateegia

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020"

2016‑2019 (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 10), eelnõu menetluskäik

2015-2018 (Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus nr 17), eelnõu menetluskäik

Eelnevate aastate eelarvestrateegiad

2016. aasta eelarve

2015. aasta eelarve

Eelnevate aastate eelarved

Reservfondi eraldised

Tallinna linna 2016. aasta reservfondi eraldised

Tallinna linna 2015. aasta reservfondi eraldised

Eelnevate aastate reservfondi eraldised

Õigusaktid

Eelarveprotsess

 

 

 

 

Viimati muudetud: 23.05.2016