Arhiiv

Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

  1. linna      plaanid
  2. endiste      kinnistute kaardid
  3. linna      geoloogilised kaardid
  4. linna      põhivõrgu materjalid
  5. geodeetilised      uurimistööd
  6. planeeringute      lähteülesanded
  7. üld-ja      detailplaneeringud
  8. maadokumendid     
  9. projekteerimistingimused     
  10. ehitiste,      rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload)
  11. teostusjoonised     
  12. kasutusload      (vastuvõtu aktid)

NB! Korruselamute tüüpprojektide ja nende eriosade (hoonesisene elekter, küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon jne.) küsimuses palun pöörduda Eesti Riigiarhiivi Tallinn, Madara tn 24 http:/www.riigi.arhiiv.ee, telefon 69 38 668.

Eelnevalt selgitada välja meie arhiivis hoone tüübi number

Muinsuskaitseteemaliste ehitusdokumentidega saab tutvuda arhiivis asukohaga Raekoja plats 12

Arhiivi külastamine ja vastuvõtuajad

Arhiivi hinnakiri

Viimati muudetud: 04.08.2017