Baltic Urban Lab – Läänemere linnade uurimislabor


nurgalogo

Pruunalade sidustamine linnaruumiga on suur väljakutse linnaplaneerijatele, Baltic Urban Lab projekt loob ja katsetab uusi kaasamismeetodeid pruunalade planeerimiseks ja arendamiseks Kesk-Läänemere piirkonna linnades,  keskendudes PPPP kaasamisele planeerimisfaasis.

Baltic Urban Lab projekti partnerlinnad (Riia, Turu, Norrköping ja Tallinn) on uurimislaboriks, kus katsetatakse uusi koostöö ja kaasamise mudeleid, et pruunalasid ülejäänud linnaruumiga paremini sidustada. Pruunala (brownfield) on alakasutatud või mahajäetud ala linnaruumis, mis on olnud varem kasutusel. Pruunalad on sageli hoonestatud ja välja arendatud taristuga.

Projekti konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks linnadele ka uurimisasutused Turu Ülikool ja Nordregio, töötab välja kõiki osapooli (maaomanikud, arendajad, planeerijad, linnakodanikud)  hõlmava linnaplaneerimise alase koostöömudeli ja ruumilise terviklahenduse (struktuurplaani) väljavalitud nn. pruunala integreerimiseks linnaruumi.

Tallinn partnerlinnana võtab fookusesse Skoone bastioni ala Telliskivi loomelinnakust reisisadamani, luues uue tervikliku ruumilahenduse, mis elavdaks piirkonna kasutust.

Projektiga katsetatakse ka uusi kaasamismeetodeid. Tallinnas luuakse Planeeringute registri edasiarendusena mobiilirakendus, mille abil hakatakse linnakodanikelt planeeritava ala kohta ettepanekuid ja kommentaare koguma. Mobiiltelefoni rakendus aitab paremini kaasata ja ka teavitada kodanikke uutest arendustest, rakendus annab osapooltele võimaluse linnaarengutega pidevalt kursis olla ning planeeringutega kavandatavast linnaruumist paremini aru saada.

Baltic Urban Lab – Integrated Planning and Partnership Model for Brownfield Regeneration on 3-aastane koostööprojekt (oktoober 2015 - oktoober 2018), mille juhtpartneriks on Läänemere Linnade Liit (Union of the Baltic Cities). Projekti kaasfinantseeritakse Kesk-Läänemere programmist 2014-2020 (INTERREG).

eestikeelne brošüür

inglisekeelne brošüür

 

Skoone Activity Belt Workshop 27.-29. september 2016

Nutilahenduse mõttetalgu 28. september 2016

 

logo

 

logo1

 

Viimati muudetud: 02.11.2016