AvalehtLinnaplaneerimise kodulehtEhitus › Kohustused...

Kohustused ehitustööde läbiviimisel


Ehitustöödega alustamisel paigaldab ehitise omanik nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli , mis sisaldab järgmisi andmeid:

  1. ehitis
  2. ehitusluba,
  3. ehitamise alustamise ja lõpetamise aeg,
  4. projekteerija,
  5. ehitusettevõtja ja omaniku järelevalve.

Väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, riigisaladuseks tunnistatud teavet sisaldava ehitise, riigikaitselise ehitise või ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise ehitamisel ei ole informatsioonitahvli paigaldamine vajalik!

Viimati muudetud: 16.01.2014