AvalehtLinnaplaneerimise koduleht › Välisprojektid

Nutilahenduse mõttetalgu


28. septembril 2016 toimus Telliskivi loomelinnaku ruumides Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eestvedamisel Baltic Urban Lab ehk Läänemere linnade uurimislabori projekti raames planeerimisinfo abina loodava nutilahenduse mõttetalgu, ürituse eesmärgiks oli kaardistada erinevate osapoolte nägemusi, vajadusi ja ootusi nutilahendusele ning nende üle arutleda.

Mõttetalgu juhatas sisse linna peaarhitekt Endrik Mänd, kes rõhutas projekti ala linnaruumilist potentsiaali ning nutilahenduste võimaluste rakendamise olulisust kaasava linnaruumi planeerimise tööriistana.

Projektijuht Anu Leisner tutvustas osalejatele projekti tausta, partnereid ja seatud eesmärke. Linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri eestvedamisel tutvuti tunnise jalutuskäigu ajal projekti alaga ning tutvustati erinevate osapoolte linnaruumilisi tulevikuplaane ja ideid.

Mõttetalgu viidi läbi ameti geomaatika teenistust kureeriva Ivari Rannama juhendamisel ning GIS  taustaga Ave Kargaja ja tehnilise eksperdi Jaak Laineste kaasabil neljas grupis, kus iga grupp pidi lahendama neli ülesannet. Grupi liikmed moodustati kohapeale tulnutest erineva taustaga inimestest. Esimesena otsiti vastust küsimusele millised infotehnoloogilised lahendused toetaksid aukohapõhise info ja ideede jagamist ning ühise nägemuse tekkimist. Teiseks genereeriti põnevaid ideid teemal, mida teha füüsilises linnaruumis, et viia visiooni inimesteni, panna inimesi mõtlema, kaasa rääkima, äratada tähelepanu, juhatada nad nn internetis (virtuaalses ruumis) oleva info juurde. Kolmanda sammuna sai iga grupp endale erineva kasutaja (omanik, ametnik, seltsi liige, ettevõtja), kelle vajadustest lähtuvalt valiti kahest esimesest ülesandest välja kolm parimat ideed, mida siis rakendati neljandas ülesandes konkreetse tervik lahenduse välja pakkumisel Skoone bastioni linnaruumilise muudatuse näitel.

Hea meel oli tõdeda, et hoolimata sarnasest ülesande püstitusest leidsid kõik grupid unikaalse lähenemisnurga ning korraldajate jaoks olid kõikide gruppide tööd väga väärtuslikuks sisendiks nii loodava lahenduse kui ka laiamate ootuste kontekstis.

Nutilahenduse osas kõlas grupitöödes mõtted, et see kujuneks inimsõbraliku ja elukeskkonna koosloome keskkonnaks, mis aitaks kaasa linnaarengu visoneerimisele. Oluline on seejuures saada kriitiline kasutajate mass, tagada kasutajamugavus, asukohapõhine ning kasutaja profiilist sõltuv teavitamine ning lihtne ja arusaadav info kuvamine. Lahendus kasutaks ära olemasolevaid andmeid neid filtreerides, seletaks protsesse kuhu kasutajaid haaratakse.

Füüsilise linnaruumi osas peeti oluliseks ühte ja hea kujundusega märgistuse olemasolu, tähelepanu äratamiseks näiteks maapinnale markeerimist, bussipeatustesse info paigutamist, ajutiste ürituste tegevuste läbiviimist, piirkonnas suurema puutetundliku ekraani kasutamise võimalust, erikujundusega pinkide paigaldamist, valgusega kavandatava muutuse markeerimist (sh hologrammid), Skoone ajaloolise ala lumele märkimist jne.

Töötoa tulemeid, ideid ja mõtteid, kasutatakse sisendina arendatava tarkvara väljatöötamisel, mille lähteülesande koostamine ja hanke läbiviimine arenduspartneri leidmiseks ongi projekti meeskonna järgmiseks tegevuseks. Lisaks said korraldajad osalejatelt toetust pöörduda nende poole veel lahenduse loomise käigus, head mõtted mis alguse said mõttetalgult jätkuks koostöö formaadina. Linnaplaneerimise Amet tänab kõiki kaasa mõtlemast, ideed ja kogemuste jagamise eest. 

 

 - Ettekanded

 

tutvumine projektialaga tutvumine projektialaga tutvumine projektialaga rühmatöö rühmatöö rühmatöö rühmatöö

 

Viimati muudetud: 18.10.2016