Linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv

EstRusEng
Väljavõtete ja koopiate tegemine linnaplaneerimise ja ehituse arhiivist. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr. 563-k - "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine". Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale: linna plaanid endiste kinnistute kaardid linna geoloogilised kaardid linna põhivõrgu materjalid geodeetilised uurimistööd planeeringute lähteülesanded üld-ja detailplaneeringud maadokumendid projekteerimistingimused ehitiste, rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload) teostusjoonised kasutusload (vastuvõtu aktid) ... (loe lisa)

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Millest alustada
Lugupeetud arhiivi külastajad,
Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, et Teid huvitavad materjalid on leitavad Tallinna planeeringute registrist. Palun vaadake täpsemat infot Planeeringute registri kohta. Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid mis on kõigile nähtavad. Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt: tpr.tallinn.ee ning ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlusinfot veebiaadressil ehitus.tallinn.ee ja sisuinfot riiklikust Ehitisregistrist (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.
Tallinna ajaloolisi kaarte saab vaadata ka Tallinna kaardiarhiivist http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv
Kui registrist ei piisa:

Täida vorm, mille leiad siit
 
Isikutuvastus
Digiallkirjasta.
 
Kuhu avaldus esitada
 
Kinnitus avalduse kättesaamise kohta
Sinu kontaktaadressile saabub vastuskiri, mis kinnitab saadetud vormi kohalejõudmist. Vastuskirjast selgub kas soovi on võimalik rahuldada, ning millal saab tulla materjalidega tutvuma.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404259
E-post: Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404258
E-post: evi.leiten@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404258
E-post: carmen.koppel@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Osutamiskoha nimi Aadress
Eesti Riigiarhiiv Madara tn 24
Millest alustada
Vastuvõtule soovijail registreeruda infolauas ning täita kohapeal vastav avaldus, mille leiad siit
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Kuhu avaldus esitada
Esita arhiivitöötajale.
 
Arhiivis on võimalik tutvuda eelnimetatud töödega paberkandjal ja vajadusel tellida koopiaid. Tellitud koopiad väljastatakse arhiivist järgmisel vastuvõtuajal.

NB! Korruselamute tüüpprojektide
ja nende eriosade( hoonesisene elekter, küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon jm.) küsimuses palun pöörduda Eesti Riigiarhiivi Tallinn, Madara 24 http:/www.riigi.arhiiv.ee, telef. 69 38 668.
Eelnevalt selgitada välja meie arhiivis hoone tüübi number.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404259
E-post: Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404258
E-post: evi.leiten@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404258
E-post: carmen.koppel@tallinnlv.ee
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Osutamiskoha nimi Aadress
Eesti Riigiarhiiv Madara tn 24
Millest alustada
Helistada numbril 6404258 või 6404259
 
Tulemus
Kui soovitud materjalid on olemas, siis on võimalik vastuvõtu ajal tulla tutvuma.
 
 
Osutamiskoha nimi Aadress
Eesti Riigiarhiiv Madara tn 24

 Vastutav isik  ?

 Õigusaktid ?

EL Regionaalarengu Fondi logo