Arhiiv

Lugupeetud arhiivi külastajad!

Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, et teid huvitavad materjale ei leidu Tallinna planeeringute registris.
Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid, mis on kõigile nähtavad.
Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt tpr.tallinn.ee ning projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ehitus.tallinn.ee


Üldandmed:

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn

Töötajad:

Nimi

Ametinimetus

E-mail

Telefon

Tuba

Ivi Tähtsalu

juhataja

Ivi.Tahtsalu@tallinnlv.ee

6404741

95

arhiivi töö korraldamine ja juhtimine, dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja  kasutamiseks andmine

Eva-Riin Joosti

arhivaar

Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee

6404259

112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Evi Leiten

arhivaar

Evi.Leiten@tallinnlv.ee

6404258

112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Carmen Koppel

arhivaar

Carmen.Koppel@tallinnlv.ee

6404258

112

arhiividokumentidest paljundustööde tegemine, arhiivi korrastamine

Helge Heinsalu                                      arhivaar

Dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Helge.Heinsalu@tallinnlv.ee

 

 

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev     14.00 - 18.00
Neljapäev         9.00 - 12.00

Vastuvõtule soovijail registreeruda infolauas ning täita kohapeal vastav avaldus.

Arhiivi avaldus [.doc, 30 KB]

Arhiivis on võimalik tutvuda eelnimetatud töödega paberkandjal ja vajadusel tellida koopiaid. Tellitud koopiad väljastatakse arhiivist järgmisel vastuvõtuajal.

 

Arhiiviteenuste taotlemine ja hinnakiri