02.03.17 Meelespealille rühma lapsed külastasid Vene muuseumi!