"Märka ja aita!" perepäev "Päkapiku pühapäev" (29.11.15)