Üleriigiline IKT konverents "10 aastat tagasi ja edasi" (21.10)