Tallinna 2015/16. õa tegusaimate õpilaste tunnustamine Raekojas (10.05)