Üleriigiline IKT konverents "Tehnoloogiarikas kool" (25.10)