Jäätmejaamad Tallinnas

Tallinna Keskkonnameti tellimusel on Tallinnas avatud hetkel neli jäätmejaama (kaart):

Jäätmejaam

Esmasp

Teisip

Kolmap

Neljap

Reede

Laup

Pühap

Paljassaare
Paljassaare põik 5

 

     Ajutiselt suletud!

Sõjamäe VISA ja MASTER KAARDID
Suur-Sõjamäe 31a
15155

-

- 14-19 14-19 14-19 10-15 10-15
Pääsküla
Raba tn 40
15155

14-19

- 8-13 - 14-19 10-15 10-15
Rahumäe VISA ja MASTER KAARDID
Rahumäe tee 5a
529 3020

10-18

12-20 12-20 12-20 - 10-18 10-18

Pärnamäe VISA ja MASTER KAARDID
Pärnamäe tee 36
529 3020

10-15

14-19 14-19 14-19 - 10-15 10-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!

 

JÄÄTMETE JÄTMINE JÄÄTMEJAAMA VÄRAVA TAHA ON KEELATUD!

Jäätmejaamades võetakse elanikelt tasuta vastu:

 • plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast
 • lehtklaasi
 • pakendijäätmeid
 • vanametalli
 • toiduõli
 • paberit ja pappi
 • töötlemata puitu
 • sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid:
  • eelsorteeritud betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
  • kipsipõhine ehitusmaterjal (puhtad kipsijäätmed, mis ei sisalda tapeeti, värvi jms) 
  • isolatsioonimaterjal (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) (v.a Pärnamäe jäätmejaam).
 • kasutuskõlblikku mööblit (mööbli seisukorra otsustab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlbulikuks tunnistatakse väga heas korras mööbel, mida on võimalik suunata korduskasutusse)*
 • komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmikud, telerid jms)**
 • sõidukite rehve (ühelt toojalt korraga kuni 8 velgedeta rehvi)
 • kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • ohtlikke majapidamisjäätmeid (vt ohtlike jäätmete nimekiri)

Tasuta üleandtavad kogused võivad jäätmejaamades erineda sõltuvalt lepingu sõlmimise ajast!

* Kasutuskõlbmatut mööblit võetakse vastu jäätmejaama hinnakirja alusel

** Mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid võetakse vastu ainult tasu eest.

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

(Sortimata) ehitusjäätmeid, kasutatud riideid ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid (sh kasutuskõlbmatu mööbel, veoautode ja väiketraktorite rehvide) võetakse vastu jäätmejaama hinnakirja alusel. Vastu võetakse ainult kodumajapidamisest pärit taaskasutatavaid jäätmeid, vt jäätmete sortimise juhendit.

Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Jäätmejaamas toimub iseteenindus. Jäätmejaama töötaja abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel ja väljastab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta.

Jäätmejaamade hinnakirjad:

 

Viimati muudetud: 07.08.2017