Kodukohanduse pilootprojekt

Regionaalareng.jpgAstaangu.jpg  Tervishoiuamet.jpg

Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust lähtuvalt viis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alates 12. septembrist 2016 taotluste (koos lisadokumentidega) vastuvõtmise erivajadustega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise pilootprojektis osalemiseks.  Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames.

Eluruumi kohandust said taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikud (puude kehtivusaeg pidi taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajavad kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elavad Tallinna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas eluruumis.

Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad:

1)     eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu;

2)      hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;

3)      hoone sisse- ja väljapääsu.

Eluruumide kohandamise katseprojekti protseduurid (lisa 4) on kinnitatud sotsiaalkaitseministri 10.06.2016 käskkirjaga nr 78 "Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot.

Pilootprojekti tingimusi vaata lähemalt Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse kodulehelt.

Pilootprojekti kohta saate küsida lisainfot Tarmo Kurveselt telefonil 645 7802.

PS! Üldinfot peatselt riigi poolt avatava ERF-i kaasabil rahastatavate meetme: 2.5.2 „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ 2018. aasta põhivooruga seonduvas saab jooksvalt Anna Zolini käest telefonil 5306 4141 või e-posti aadressil: anna.zolin@tallinnlv.ee.

Vajuta pildile, et protsessiskeemi suuremalt näha.

 

Eluruumide kohandamise katseprojekti tegevused toetuse saajale (kirjeldus)

Eluruumide kohandamise katseprojekti tegevused toetuse saajale (protsessiskeem)

Действия по перепланировке жилых помещений

Sotsiaalkaitseministri 10.06.2016 käskkirjaga nr 78 kinnitatud meetme tegevuse "Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" katseprojekti taotlusvoorus toetatud eluruumi kohenduste loetelu

Viimati muudetud: 28.12.2017