Lasnamäe Linnaosa Valitsuse palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2013 korralduse nr 1772-k "Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega" lisaga 18. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametnike palgad 01.04.2014

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametnike palgaandmed 2013

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametnike palgad 01.04.2013

Viimati muudetud: 05.05.2015