Mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon

Esimees: Priit Pärtelpoeg Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja
Aseesimees: Tõnis Mölder Pirita Linnaosa vanem
Liikmed: Tiit Mäger Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja
  Irina Tihhomirova Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse
osakonna juhataja asetäitja
  Jaak Juske Tallinna Linnavolikogu liige
  Enno Tamm Tallinna Linnavolikogu liige
Sekretär: Mari Ermann Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna
analüütik
Viimati muudetud: 17.12.2014