Ohtlikud jäätmed

on jäätmed, mis vähemalt ühe kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Märgistus

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:

 • aegunud ravimid ja muud tervishoiujäätmed (nt. süstlad, ampullid);
 • päevavalgus- ja säästulambid;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
 • õlifiltrid, õli sis. puhastuskaltsud;
 • lahustid ja lahusti sis. värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
 • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
 • kodukeemia (nt pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
 • kasutatud patareid ja akud;
 • telerid, arvutid, monitorid ja mobiiltelefonid või muud patareisid ja akusid sisaldav elektroonika;
 • külmkapid terve jahutussüsteemiga.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liigiti, muudest jäätmetest eraldi!

Ohtlike olmejäätmete kogumissüsteemid Tallinna linnas

Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid, peavad olema märgistatud vastavate ohutusmärgistega (ruudukujulised oranži taustaga ohupildid kehtivad kuni 01.06.2015).

märgistus 2


Lisamaterjalid

 1. Ohtlike ainete käitlemine kohalikes omavalitsustes - konverents (esitlusmaterjalid);
 2. Ohtlike veostega seonduvad dokumendid.

 

Viimati muudetud: 06.02.2017