Põhja-Tallinna Valitsuse palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Palgaandmed 2010
Hallatavate asutuste palgaandmed 2010
Halduskogu liikmete palgaandmed 2010

Palgaandmed 2009
Hallatavate asutuste palgaandmed 2009
Halduskogu liikmete palgaandmed 2009

Palgaandmed 2008
Hallatavate asutuste palgaandmed 2008
Halduskogu liikmete palgaandmed 2008

Palgaandmed 2007 
Hallatavate asutuste palgaandmed 2007
Halduskogu liikmete palgaandmed 2007

 

Viimati muudetud: 26.02.2016