Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda VANEMSPETSIALISTI finantsalal,

kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • peab äriruumide ja munitsipaaleluruumide üüri- ja kõrvalkulude arvestust vastavalt kehtivale korrale;
 • teostab soojuse, külma vee, elektri ja teiste kulude arvestust vastavalt tegelikule tarbimisele ja jaotab kulusid üürnike  vahel
 • sisestab üüriarvete kulud üüriprogrammi ELKIS;
 • koostab koondaruande üüri- ja kõrvalkulude ning üürivõlglaste kohta;
 • kontrollib kuluarvete õigsust ja määrab  eelarve tunnused eArvekeskuses;
 • teostab järelkontrolli esitatud arvete summade laekumiste üle;
 • koostab eelarve ja lisaeelarvete prognoosid;
 • võtab vastu isikuid, nõustab neid üüriarvestuse ning võlgnevuse küsimustes.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane rakenduslik kõrgharidus ja soovitavalt kaheaastane finantsalane töökogemus;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel;
 • hea arvuti kasutamise oskus:
 • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
 • väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;
 • enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva.

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „Vanemspetsialist“ all hiljemalt 03.11.2017.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Magnus.Kiis@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060


2017 aastal on Põhja-Tallinna Valitsuses  praktikat võimalik sooritada 9 üliõpilasel järgmistes valdkondades:

1 koht linnamajanduse valdkonnas

2 kohta kultuuri-ja noorsootöö valdkonnas (1 terviseedendus, 1 kultuuri-ja noorsootöö)

2 kohta kantselei valdkonnas (1 dokumendihaldus ja 1 personalitöö)

3 kohta sotsiaalhoolekande valdkonnas

1 koht juriidilises valdkonnas

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.

 

Viimati muudetud: 18.10.2017