Tööpakkumised ja praktika Kommunaalametis

Praktika 

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord  (.doc),  milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Tallinna Kommunaalametisse 2016. aastaks praktikakohti planeeritud ei ole. 

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2016. aastal.

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2016