Roheline kool

Programm "Roheline kool" (Eco-Schools) ja projekt "Suur taimejaht"

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi. Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet. Programmi toetab ka Tallinna Haridusamet. ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste korraldamiseks.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.Käsitletavad teemad
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 

Strateegia 7 sammu:

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis on leitav SIIT)
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Üks käsitletavatest teemadest peaks olema, kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus, teised võib vabalt valida. Teemade valik:

 • Elurikkus ja loodus
 • Kliimamuutused
 • Energia
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Kooliõu
 • Transport
 • Jäätmed
 • Vesi

Vastused küsimustele, mida teha, et olla Rohelise kooli programmis edukas, leiate SIIT.

Abiks elurikkuse ja looduse teema käsitlemisel, on käivitatud projekt "Suur taimejaht", mida toetavad Toyota Europe ja Tallinna Keskkonnaamet. Keskkonnahariduslikud tegevused põhinevad Suurbritannia West Sussexi krahvkonnas asuva Kew botaanikaaia metoodilistele materjalidele.  Projekti "Suur taimejaht"uudised.

Keskkonnateadliku haridusasutuse tunnustuse - Rohelise lipu taotlemise kriteeriumitega saate tutvuda SIIN.

Rohkem infot programmist SIIT.

Järgmine seminar toimub Õpetajate Majas 29. septembril 13.30 – 17.00.

Räägime programmiga seotud aktuaalsetest küsimustest ning alustame programmi teemade käsitlemist. Seekord tegeleme elurikkuse teemaga, täpsemalt seentega. Asta Tuusti Keskkonnaministeeriumist teeb seminaril esitluse „Seened – mitte ainult söögiks“.

Seminarile saab registreeruda klikkides lingil „Täida vorm“.

Seminaride ettekanded:

1. Kliimamuutused (10.01.2017)

 Energia ja kliimamuutused

 Kuidas loomad säästavad energiat?

 Terra on haige

 Hädaste häda

 Seki seiklus

 

2. Suur Taimejaht (18.01.2017)

 Suur Taimejaht II (liigiõpe)

 Küsitluse kokkuvõte

 Näited õppeasutuste õueala plaanidest ja makettidest

Raamat: "Darwini jalajälgedes

Projekti "Suur taimejaht" käigus tehtud makette ja skeeme lasteaedade õuealast.

 

3. RK Läänemere teemaline seminar (20.02.2017)

Läänemere seisundi ja kaitse

 

4. RK Globaalse kodakondsuse seminar (21.03.2017)

 Globaalne kodakondsus

 

5. Suur Taimejaht (21.03.2017)

 Suur Taimejaht III (liigiõpe)

 

6. Suur Taimejaht (03.04.2017)

Liigijaht_la_algkl

Liikidevahelised seosed

 

7. Suur Taimejaht piltides (juuni 2017)

Rahvusvahelises Rohelise kooli programmis osalevate haridusasutuste saadetud piltidest on koostatud meeleolukas esitlus.

                

TÄHELEPANU ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA LIITUDA SOOVIJAD!

14.09.2017 toimus Õpetajate Majas infotund. Neil haridusasutustel, kes ei saanud infotunnil osaleda, kuid soovivad Rohelise kooli programmi ja sellega liitumisvõimaluste kohta teavet, palume ühendust võtta Sirje Aheriga sirje@hared.ee.

8. Infoseminar (14.09.2017)

Roheline Kool_14.09

Suur taimejaht_14.09

 

 

 

 

Viimati muudetud: 18.09.2017