Tallinna Kommunaalameti välisprojektid ja programmid

 EL_lipp_kirjaga

Kommunaalametis on ellu viidud ja rakendamisel järgmised projektid:

 1. Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine
 2. Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumiste
 3. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi)
 4. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas
 5. Jääkreostuse likvideerimine Ülemiste liiklussõlme maa-alal
 6. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp
 7. Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine
 8. Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee
 9. Paldiski maantee kergliiklustee Järveotsa tee ja Järvekalda tee vahel
 10. Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja
  haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine
 11. Baltic Flows
 12. Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir
 13. Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee Stroomi rand
 14. Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

 

Viimati muudetud: 06.03.2017