Tallinna Linnavalitsuse tutvustus

Vabaduse väljak 7 15199 Tallinn Vabaduse väljak 7
Telefon: 6 404 141
Faks: 6 404 327
E-post: lvpost@tallinnlv.ee

Linna ametiasutuste juhtide, linnasekretäri ja nõunike vastuvõtuajad

Tallinna linnavalitsuses on seitse liiget: linnapea ja kuus abilinnapead. Tallinna linnapea on Edgar Savisaar. Abilinnapead on Taavi Aas, Kalle Klandorf, Mihhail Kõlvart, Merike Martinson ja Eha Võrk.

Linnavalitsuse liikmete kohustused on paika pandud tööjaotusega. Linnavalitsuse töö vorm on istung. Linnavalitsuse korralised istungid toimuvad reeglina igal kolmapäeval linnavalitsuse istungite saalis algusega kell 10.00.

Linnavalitsus juhib linna ametiasutuste (v.a. Linnavolikogu Kantselei) ja nende hallatavate asutuste tegevust, osaleb linnavolikogu poolt kehtestatud korras aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

Linnavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigusaktide andmise, majandustegevuse, kontrolli ja elanike kaasamise kaudu.

Viimati muudetud: 29.05.2017