Tallinna Linnavaraameti struktuur

Juhataja: Einike Uri

 

Ameti juhataja
Einike Uri

Juhataja asetäitja
Priit Pärtelpoeg

Üldosakond
Aime Luhaäär

Õigus-
osakond
Tiit Mäger

Üürikomisjon
Heli Hellamaa

Elamumajanduse
ja varahalduse
osakond
Ene Padrik

Linnamaade
ja maakorralduse
osakond
Alo Brandt

 

Maa hinna
osakond
Sander Lõuk

 

 

 

 

 

Osak. juhataja at

elamumajanduse   

küsimuses

Oliver Eglit

 

Osak. juhataja at

varahalduse

küsimuses

Natalie Neill-Puskar

 

 Osak. juhataja at

linnamaade

küsimuses

Anne Kass

 

Osak. juhataja at

maakorralduse

küsimuses

Natalia Kalm-Kornet

 

 

Viimati muudetud: 30.10.2017