Tallinna Perekonnaseisuameti riigihanked

Lihtteenused

Siin avaldatakse andmed Tallinna Perekonnaseisuameti (edaspidi „hankija”) (registrikood 75014853) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19).

Hankeplaan 2017

Aktiivsed kutsed riigihankes osalemiseks:

Hetkel aktiivne hankekutse Riigihangete register viitenr 181555.

Arhiiv:

Viimati muudetud: 03.01.2017