Tallinna Transpordiameti tööpakkumised

 Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakond otsib oma meeskonda 

LIIKLUSKORRALDUSE PEASPETSIALISTI  

kelle peamisteks tööülesanneteks on  

 • Tallinna linna tänavaliikluse jooksev korraldamine ning liikluse ümbersuunamisega seotud küsimuste läbivaatamine ja lahendamine
 • liiklusalaste projektide koostamine ja nende kooskõlastamine liikluskorralduse osas
 • liikluskorraldusvahendite tellimine ja tellimuste täitmise kontrollimine
 • teekattemärgistuse tööde planeerimine, läbiviimine ja aruandlus
 • fooriobjektide tehnilise seisukorra kontrollimine ja ettepanekute tegemine nende rekonstrueerimiseks
 • teenistuskohustustega seotud dokumentide vormistamine, andmete kogumine, töötlemine ja analüüs
 • avalduste, kaebuste, märgukirjade läbivaatamine ning vastuste koostamine  

Sobival kandidaadil on  

 • kõrgharidus ja eelnev töökogemus
 • teadmised liikluskorraldust ja -ohutust reguleerivatest õigusaktidest
 • oskus lugeda ja koostada liikluskorralduslikke projekte
 • teadmised foorisüsteemidest
 • B-kategooria sõiduki juhiluba
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ning andmekogude ja registrite kasutamise oskus (AutoCad ja/või Bentley)
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene- ja inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • kõrge pingetaluvus ning võime eristada olulist vähemolulisest
 • hea suhtlemisoskus, oskus oma arvamusi põhjendada ning mõtete suulise ja kirjaliku esitamise võime 

Omalt poolt pakume huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd, vajalikku täiendkoolitust, tegusat ja toetavat kollektiivi, töökohta Tallinna südames, püsivat töötasu, puhkust 35 kalendripäeva aastas jm. 

Kandideerimiseks esitada 

 1. kandideerimisavaldus ameti juhataja nimele
 2. elulookirjeldus (CV)
 3. motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg) 

Dokumendid ametikohale kandideerimiseks palume saata hiljemalt 10. aprilliks 2017 

e-posti aadressile silvia.tammik@tallinnlv.ee või aadressil Vabaduse väljak 10a, Tallinn 10146. Märgusõna „liikluskorralduse peaspetsialist“. 

Lisainformatsioon: Talvo Rüütelmaa, telefon 640 4999 

Viimati muudetud: 23.03.2017