Tallinna abitelefon 1345

Tallinna abitelefon 1345 töötab ööpäevaringselt alates 3. septembrist 2001 Häirekeskuse Põhja Keskuse ruumides, aadressil Osmussaare tee 2, 13811 Tallinn.

 

Tallinna abitelefoni 1345 teenuse osutamise eesmärgid:

 1. Abistada linnakodanikke ja külalisi:
  - tehnovõrkude avariide ja elutähtsate teenuste katkestuste lahendamisel;
  - sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teenuseid käsitleva informatsiooni vajaduse korral;
  - linnamajanduslike küsimuste lahendamisel;
  - olmeprobleemide lahendamisel.
 2. Kasutada kriisisituatsioonides abitelefoni 1345 teenust elanike informeerimiseks, alarmeerimiseks ja võimalike käitumisjuhiste edastamiseks ning Tallinna linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste liikmete informeerimiseks ja kokkukutsumiseks.

HELISTAGE ABITELEFONILE 1345 VÕI PIKALE NUMBRILE 603 1345, KUI:

 • vajate abi ootamatute ja kiiret lahendamist nõudvate tehniliste olmeprobleemide või tehnovõrkude avariide ning katkestuste korral;
 • näete, et linnamajanduses on midagi korrast ära;
 • vajate infot linnaelu käsitlevates või muudes küsimustes;
 • soovite teha ettepanekuid linnale.

Tallinna abitelefon töötab ööpäevaringselt ning abitelefoni lühinumbrile 1345 või pikale numbrile 603 1345 saab helistada nii mobiiltelefonilt kui ka lauatelefonilt.

Mobiiltelefonilt 1345-le helistades tuleb kõne eest tasuda kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 €/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastavalt operaatori teenusepaketi põhine hind.

Mobiiltelefonilt või lauatelefonilt helistades abitelefoni pikale numbrile 603 1345 tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale. Pikale numbrile helistamisel ei tule tasuda kõne ooteaja eest.

Abitelefoni 1345 poole saab pöörduda ka e-kirja teel: 1345 [ät] 112.ee.

 

Ettevõtetel, kes on huvitatud Tallinna abitelefoni 1345 andmebaasiga liitumisest, palume kontakteeruda telefonil 6287433 või 1345 [ät] 112.ee. Ettevõtetele on abitelefoni 1345 andmebaasiga liitumine ja selles oma andmete hoidmine tasuta.

Abitelefoni 1345 koostööpartnerid on:

 1. kinnisavara haldavad või hooldavad ettevõtted;
 2. korteriühistud;
 3. Tallinna Linnavalitsuse ametid ja Tallinna linnaosavalitsused;
 4. ettevõtted, kelle valdkonda kuuluvad:
  - vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemide avariide likvideerimine;
  - elektritööde või remonttööde teostamine;
  - liftiavariide likvideerimine või ukselukkude avamine;
  - teede ja tänavate korrashoiu või heakorra- ja haljastustööde teostamine;
  - koristus- või prügiveo teenuste osutamine;
  - loomakliinikud ning veterinaariteenuste osutamine;
  - liikluskorralduse teenuste osutamine jne.

 

Viimati muudetud: 29.11.2017