Evakuatsiooniline õppemäng

12.09.2017

Lasteaia lapsed ja personal õpivad õigesti evakueeruma tulekahju korral

Lasteaia lapsed ja personal õpivad õigesti evakueeruma tulekahju korral