Hoolekogu koosolek Tallinna Lasteaias Karikakar

karikakar3
23.09.2016

Hoolekogu koosolek toimub 29.09.2016 kell 17.30 lasteaias.

Päevakord:

1. Hoolekogu liikmete tutvustus

2. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja  ja protokollija valimine

3. Kokkuvõte 2015-2016 õppeaasta  õppe- ja kasvatustööst

4. Lasteaia  toidu- ja kohatasu soodustused

5. Tallinna Lasteaia Karikakar arengukava 2017-2019 aastaks

6. Heategevusprogramm „Märka ja aita!“

7. Päevakorralised küsimused