Juhkentali tänava taastusremont on lõppenud

Juhkentali tänav
08.09.2016

Tallinna Kommunaalameti tellimusel korrastati 800 m pikkune Juhkentali tn (lõigus Liivalaia tn – Odra tn). Ehitustööde lepinguline maksumus on 730 000 eurot. Projekti koostas Teedeprojekt OÜ ning ehitas AS TREF Nord. Tänava avamine toimus neljapäeval, 8. septembril Juhkentali tn 10 kõrval asuvas parklas.

Taastusremonttööde käigus korrastati sõidutee asfaltkate, bussipeatustesse paigaldati tugevdatud asfaltbetoonsegu ja uuendati teekattemärgistus. Lisaks asendati betoonäärekivid graniitäärekividega, uuendati kõnniteede kate ning korrastati haljasalad. Jalakäijate turvalisemaks liiklemiseks on ülekäiguradadel LED-tehnoloogial põhinev erivalgustus ning nägemispuudega inimestele paigaldati ülekäiguradade ette reljeefsed kõnniteeplaadid (nn braikivid).

Suurimaks muudatuseks on Juhkentali 12 juures paikneva ülekäiguraja viimine kesklinna poole Juhkentali tn 8 ja 10  kinnistute piirile. Uus asukoht vastab paremini kergliiklejate peamisele liikumissuunale kesklinna ja Herne tn vahel. Lisaks ei varja nüüd peatumistaskus seisvad bussid teeületajaid. Liiklusohutuse suurendamiseks rajati ülekäigurajale ohutussaar. Hoonete vihmaveetorudest juhitakse sajuvesi üle kõnnitee sõidutee rentslisse.

Selleks otstarbeks on paigaldatud kõnniteekattesse graniidist sajuveerennid, mis koosnevad nõgusatest graniitplaatidest mõõtmetega 40x40 cm. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti taastusremonttööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

 
Uudise rubriigid: Raepress