Kaheksa kuuga laekus linnakassasse 377,6 miljonit eurot

Tallinna vapp (suur)
09.09.2016

2016. aasta esimesel kaheksal kuul laekus linnakassasse kokku 377,6 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 65,1% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kaheksa kuuga 250,4 miljonit eurot, moodustades 67,4% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 228,1 miljonit eurot ehk 68,7% ning kohalikke makse 7,6 miljonit eurot ehk 68% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kaheksa kuuga 49,4 miljonit eurot ehk 69,5% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kaheksa kuuga 1 564,8 tuhat eurot, moodustades 90,5% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 68,7 miljonit eurot, moodustades 66,6% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus kaheksa kuuga 7,5 miljonit eurot ehk 60,9% planeeritust.

Välja maksti kokku 348,9 miljonit eurot, mis moodustab 59,1% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 321,9 miljonit eurot, mis moodustab 64,4% kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 24,1 miljonit eurot ehk 29,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 2,8 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes augustikuu lõpu seisuga 82,1 miljonit eurot.

 
Uudise rubriigid: Raepress