Laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

pilt on illustreeriv
21.09.2017

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. september 2017 nr 29

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

  • § 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
  • § 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes                                                                                 Toomas Sepp

                                                                                                                              Linnasekretär