"Me õppime kõikjal!": muuseumitund Läänemerest Paks Margareetas

Läänemere pilt 1
03.11.2017

31. oktoobril 2017 osalesid Tallinna Suur-Pae Lasteaia 12.aiarühma "Lõvipojad" 6-7.aastased lapsed Eesti Meremuuseumi õppetunnis

2017/18 õppeaasta keskkonnaülevaatuse ja tegevuskava alusel tegelevad Suur-Pae Lasteaia 12.aiarühma „Lõvipojad“ 6-7. aastased lapsed rohkem Rohelise kooli programmi teemaga „Meri ja rannik“ sellel aastal. Tallinna Haridusameti projekti raames "Keskkonnahariduslik programm Tallinna lasteaedadele" nad otsustasid saada tuttavaks rohkem Läänemerega Eesti Meremuuseumis, mis asub tornis Paks Margareetas.  

31.oktoobril 2017 lapsed said tutvuda muuseumitunnis Eesti laevandust, merendust ja kalandust tutvustava väljapanekuga. Muuseumi juhendaja Olga tutvustas Eestit kui ajaloolist mereriiki.

Muuseumi õppetunnis tutvustati lastele Läänemere vanu ja uusi kaarte. Juhiti tähelepanu, et merejoon kaardil näib olevat naise kujuga, kes kaitseb Eestit ja merd kahe käega. Lapsed said teada, et Läänemeri ei ole teiste meredega võrreldes väga suur ja et merevesi on kergelt soolane. Nad mängisid mängu "Leia mõni mereelanik" ja uurisid suurendusklaasiga erinevaid kujukesi. Täname juhendajat Olgat, kes korraldas meie lastele huvitava ja informatiivse muuseumitunni.

Nüüd meie lõvipojad teavad, et Paks Margareeta neljale korrusele on välja pandud kõikvõimalikke huvitavaid esemeid: vanaaegne sukeldumis- ja kalapüügivarustus, erinevaid merepõhjast leitud esemeid, merekaarte jmt.

Muuseumitunni arutlused toetavad kuulamis- ja vaatlemisoskust ning täiendavad sõnavara. Muuseumi keskkond ja ehedad esemed inspireerivad. Muuseumitunni eesmärgiks ka on lisaks valdkondlike oskustele lõimivalt kinnistada üldpädevuste ja väärtuskasvatuse põhimõtteid (vastastiku lugupidamine ja hoolimine, sõprussuhted) ning sotsiaalsete koostööoskuste arendamine.

Vaata pilte siit: