Martinson: Erivajadustega inimeste ligipääsetavuse temaatika on prioriteet number üks

31.08.2016

Tallinna Botaanikaaias peeti linnavalitsuse invakomisjoni istung, kus arutati edasisi arengusuundi erivajadustega inimeste ligipääsetavuse teemadel.

Ühiselt leiti, et on tarvis luua ekspertkomisjon puuetega inimeste ligipääsetavuse teemadel. Komisjon tegeleks pidevalt ligipääsetavuse temaatikaga Tallinnas ja reageeriks operatiivselt, kui midagi on linnaruumis tarvis parandada või muuta. Koosolekul otsustati, et töörühmas peaks kuuluma 9-10 inimest, kes esindaksid invaorganisatsioone, valdkonnaga seotud linnavalitsuse ameteid ja linnaosi. Oluline on muuta info puuetega inimestele hästi kättesaadavaks ja operatiivseks.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles Raepressile, et erivajadustega inimeste ligipääsetavuse temaatika on sotsiaalvaldkonnas üks prioriteetsemaid . Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alustab  alates 12. septembrist taotluste vastuvõtmist erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojektis osalemiseks.

„Kuid see on ainult üks aspekt selles suures töös, et muuta elu puuetega inimestele mugavamaks ja paremaks. Loodav töögrupp peabki koordineerima, et erinevate puuetega inimestele muutuks elu lihtsamaks kogu linnaruumis. Töögrupil tuleb linnas toimuval pidevalt silma peal hoida ning anda operatiivset tagasisidet ametitele ja linnaosadele, kes siis linnaruumis vastavaid parandusi või muudatusi tegema peavad“, ütles Martinson.

Istungil tutvustati ka projekteerimisjuhendit „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele“,  ning räägiti taktiilsetest linna kaartidest nägemispuudega inimestele, kes siis paremini Tallinnas liikuda saaksid.

 
Uudise rubriigid: Raepress