Muutuv õpikäsitlus lasteaias

30.11.2017

28. ja 30. novembril 2017 toimus Asunduse Lasteaias õppealajuhataja Julia eestvedamisel sisekoolitus teemal "Muutuv õpikäsitlus lasteaias".

Koolituse eesmärk: Lasteaiaõpetaja tunneb muutuva õpikäsituse põhimõtteid ning oskab planeerida õppe- ja kasvatustegevusi nendest lähtuvalt.
Õpiväljundid:
  • Õpetaja on teadlik kaasaegse haridussüsteemi muutmise vajalikkusest
  • Õpetaja tunneb MÕK põhimõtteid ning meetodeid
  • Õpetaja on leidnud uusi võimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks.
  • Õpetaja on omandanud uusi tehnikaid oma arengu hindamiseks ning aja planeerimiseks.