Noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvoor on avatud

ENTK
01.09.2016

Taotlemiseks vajalike dokumentide ja nende esitamise tähtaegade kohta leiate infot http://www.entk.ee/kutsetaotlemine.

Noorsootöötaja, tase 4 kutse sisaldab laagrikasvataja osakutset, tase 6 sisaldab nii laagrikasvataja kui laagri juhataja osakutseid ning tase 7 sisaldab laagri juhataja osakutset.

  • esmakordne taotlemine – dokumentide esitamine hiljemalt 04.10.2016. Hindamine toimub portfoolio alusel läbi viidava intervjuu käigus.
  • dokumendipõhine taastõendamine – dokumentide esitamine hiljemalt 04.10.2016. Sama kutsetaseme taastõendamine toimub ainult dokumendipõhiselt.

NB! Varasemad noorsootöötaja kutse tasemed on võrdsustatud uutega, st varasem tase III vastab tasemele 4, IV vastab tasemele 6 ning V vastab tasemele 7.

Dokumendid palume saata või tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee hiljemalt 04.10.2016.

 
Uudise rubriigid: Noored