Õpetajate koolitus

õpetajate koolitus
07.09.2016

Muutuv maailm nõuab, et see, kes teisi õpetab, peab ka ise järjepidevalt õppima.

Lugupeetud lapsevanemad!

Kolmapäeval, 14. septembril kella 12.30-18.30

 on kõik meie maja õpetajad

riikliku koolitusplaani kohasel koolitusel

 „Õpetaja enesejuhtimise toetamine“.

Sellel ajal on rühmades laste juures iga rühma õpetaja-abi.

Et õpetaja-abide koormus väga suur ei oleks,

 oleme tänulikud peredele,

kellel on võimalus laps peale lõunasööki koju viia.

 

                                                          Tuule lasteaia juhtkond