Õpilastele suunatud toetused

aabits
07.09.2016

Tallinna linn maksab 320 eurot toetust esmakordselt kooliteed alustava lapse vanemale. Samuti toetab linn lapsi kasvatavaid peresid (sõltuvalt pere sissetulekust), hüvitades laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutusi.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Tallinna linn maksab 320 eurot toetust esmakordselt kooliteed alustava lapse vanemale.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et:

1) vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut;

2) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil;

3) laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest (septembris, oktoobris, novembris 2016)

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest (160 eurot) lapse kooliminekul ning 50% toetusest (160 eurot) juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist.

Avalduse toetuse saamiseks saab esitada interneti vahendusel Tallinna universaaltoetuste taotlemise iseteeninduskeskkonnas aadressil https://taotlen.tallinn.ee/alates 12.septembrist 2016.

Toetuse taotluse võib esitada ka paberkandajal linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas. 

 

Toetus lapse huvi-ja sporditegevusega seotud kulutuste hüvitamiseks

 

Tallinna linn toetab lapsi kasvatavaid peresid, hüvitades laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutusi.

Toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetulekute hulka arvestatakse kõigi pereliikmete netotulud, välja arvatud riigi-ja linnaeelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (430 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (näiteks 3-liikmelise pere puhul 1118 eurot; 4-liikmelise pere puhul 1462 eurot jne).

Kuidas toetust taotleda? Toetuse taotleja esitab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust. Toetuse taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid ning pereliikmete kolme viimase kalendrikuu pangakontode väljavõtted.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse. Kui suur on toetus? Toetuse maksimaalmäär lapse kohta kalendriaastas on 350 eurot.

 

 

Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond asub aadressil Nõmme-Kase 12b. Vastuvõtuajad: esmaspäeval 9-12 ja 14-18, teisipäeval 9-12, neljapäeval 9-12 ja 14-17. Lisainformatsioon telefonil 645 7384.

 
Uudise rubriigid: Nõmme