Puude lõikus Õismäe ringil

puudelõikus
15.11.2016

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatakse Õismäe tee ringi ääres kasvavate pärnade hoolduslõikust.

Regulaarne vormilõikus on vajalik puude korrashoiuks, ohutuse tagamiseks ning esteetilise välimuse säilitamiseks.
Hoolduslõikus teostatakse kogu ringi ulatuses kokku 451 vormipuule ja 100 vabakujulisele pärnale. Lisaks likvideeritakse alleedest üksikud kuivanud puud, mille asemele plaanitakse asendusistutustööde raames koostöös Tallinna Keskkonnaametiga uued puud istutada.
Tööd teostatakse ajavahemikul 31. oktoober - 30. november.

 
Uudise rubriigid: Haabersti