Raekojas tähistati abitelefoni 1345 asutamise aastapäeva

Tallinna raekoda
06.09.2016

Täna tähistati Tallinna Raekojas piduliku aktusega Tallinna abitelefoni 1345 sünnipäeva – erinevate linnaelu probleemide lahendamisele kaasaaitamiseks loodud abitelefon on linnaelanike muresid ära kuulanud ja lahendusele suunanud juba 15 aastat.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna linnal hea meel, et 2001. aastal loodud abitelefon 1345 on olnud pidevas arengus ning on aastate jooksul saanud linnakodanike ustavaks abimeheks. „Praeguseks on Tallinna abitelefonist 1345 saanud kohalike omavalitsuste abitelefon, mis näitab, et tegemist oli ülimalt vajaliku info- ja kriisiabisüsteemi käivitamisega,“ ütles Klandorf. „Meeldiv on tõdeda, et lisaks Euroopa 112 auhinna võitnud Häirekeskuse töötajatele viibivad saalis koostööpartnerid riigi- ja linnaasutustest.“

Abitelefoni 1345 sünnipäeval Tallinna Raekojas osalesid Tallinna Linnavalitsuse, Häirekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Munitsipaalpolitseiameti ja Tallinna Kiirabi esindajad.

Tallinna linn andis üle tänukirja Häirekeskuse 1345 vanemspetsialistile Griseldis Kuivkaevule, kes on alates abitelefoni loomisest teenindanud linnakodanikke, paistab silma töökvaliteedi ja stabiilsusega ning on väga hea uute inimeste juhendaja.

„Abitelefoni 1345 teenuse kaudu suudame üheskoos parandada abi osutamist ja suurendada Eesti elanike igapäevast turvatunnet,“ sõnas Häirekeskuse peadirektor Janek Laev, andes Tallinna Kommunaalametile üle Häirekeskuse tänukirja hea koostöö eest abitelefoni 1345 teenuse arendamisel. „Abitelefon 1345 on elanike poolt hästi kasutust leidnud. Inimesel on kergem meeles pidada üht lihtsat lühinumbrit ning ta ei pea oma mure lahendamiseks otsima erinevate ametnike telefoninumbreid. Abitelefoni teenus on lihtne ja kasulik kõigile osapooltele – inimene leiab kiirema lahenduse oma murele, asutus või ettevõte saab osutada oma teenust ning omavalitsused lahendavad elulisi probleeme. Hea infovahetus võimaldab abivajajaid kiiremini ja kvaliteetsemalt aidata. Seeläbi kasvab elanike turvatunne ning usaldus kodukoha omavalitsuse ja seeläbi riigi vastu tervikuna,“ sõnas Janek Laev.

Kohalike omavalitsuste abitelefon 1345 loodi 3.09.2001. a linnamajanduslike probleemide nagu elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- ning küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu ning kommunaalmajandusega seotud küsimuste lahendamisele suunamiseks Tallinna linnas. 2004. aastal laienes abitelefon Harjumaale. Tänaseks on telefoniga 1345 lisaks Tallinnale ühinenud Viimsi vald, Maardu linn, Harku vald, Saku vald.

Viimasel kolmel aastal on abitelefonile 1345 laekunud aastas keskmiselt 51 000 pöördumist. Kõige enam pöördutakse transpordialaste probleemidega, elektritööde, koristustööde, sotsiaal- ja tervishoiuprobleemidega. Palju on pöördumisi kanalisatsiooni/veetrasside küsimustes, koerte-kasside jt lindude-loomade temaatikas, tänavavalgustuse, prügiveo ja teederemondi küsimustes.

 

 

 
Uudise rubriigid: Lemmikloomad, Raepress