Rõõmupesa lasteaed tähistab üle-euroopalist spordinädalat hommikuvõimlemisega