Taavi Aas: enamik elanikkonnast on linnajuhtidega rahul

youtube.com video
24.08.2016

Tallinlaste rahulolu linnavalitsuse ja linnavolikogu tööga on viimaste aastatega märkimisväärselt kasvanud, kinnitavad regulaarselt läbi viidavate küsitluste tulemused.

„Linnavolikogu ja linnavalitsuse tööga on rahul küsitletust ligi 2/3,“ ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas. „Alates 2010. aastast on rahulolu linnajuhtidega kasvanud ligi kümne protsendipunkti võrra. Linnaosavalitsustega on rahul lausa kolmveerand küsitletuist.“

Linnajuhtide populaarsuse ja toetuse uuringu viis Tallinna Linnakantselei tellimusel läbi uuringufirma Faktum & Ariko, ajavahemikus 4.-15. juuli küsitleti telefonitsi 1000 valimisealist Tallinna elanikku. Uuringu eesmärgiks oli selgitada linlaste hinnanguid linnavolikogu, linnavalitsuse ning linnajuhtide ja linnaosavanemate tööle. Esitati ka küsimus selle kohta, millist erakonda linlane toetaks, kui järgmisel pühapäeval toimuksid kohalike omavalitsuste valimised.

„Üllatuslikult oli linnaosa juhtimisega kõige enam rahul varemalt teiste seast just kriitilisusega silma paistnud Nõmme linnaosa elanikkond,“ tõdes Aas. „Nõmmekatest toetas linnaosa valitsuse tegevust suisa 81% vastanuist. Järgnes Mustamäe linnaosa 80%-se toetusega.“

Linnavalitsuse ja linnavolikogu tegevuse toetajaid oli enam Lasnamäel, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis.

„Mõneti üllatav on ka see, et oma linnaosa valitsuse tegevust hindab kõrgelt just noorim vanusegrupp - 16-24-aastased,“ lisas Aas. „Traditsiooniliselt toetavad aga linnavolikogu ja linnavalitust mitte-eestlased eestlastest enam. Linnaosavalitsuste osas on aga toimunud üllatav muutus - eestlaste toetus on varasemast kõrgem ja läheneb muukeelsete omale. Seega tundub, et linnaosavalitsused on suutnud oma tegevusega ka eestlastele nö. lähemale tulla.“

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda Tallinna ametlikul veebilehel uuringute infosüsteemis - http://uuringud.tallinnlv.ee/index.aspx?org=293&unit= .

 
Uudise rubriigid: Nõmme, Raepress