Tallinn ja Tartu on teel Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori loomise poole

Tallinna Linnavolikogu hoone
08.09.2016

Tallinna Linnavolikogu istungil, neljapäeval, 8. septembril, võeti vastu otsus, millega Tallinn osaleb projektis „Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori tegevuse toetamine aastatel 2017-2021”.

„Tulenevalt asjaolust, et Eesti on alates 2015. aasta 1. septembrist Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige, on meil unikaalne võimalus Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori (ESA BIC) rajamiseks Eestisse. ESA äriinkubaator on suunatud ettevõtetele, kes tegelevad maapealselt kasutatavate kosmosetehnoloogia rakendustega,“ ütles eelnõu ette kandnud abilinnapea Arvo Sarapuu, „vastav taotlus esitati EASi Kosmosebüroo poolt juunis 2016 ESA-le ning septembris saabuva positiivse vastuse korral koostatakse 1. oktoobriks ESA Eesti äriinkubaatori äriplaan ja turundusstrateegia.“

Sarapuu sõnul on projekti eesmärgiks, et perioodil 2017-2021 läbiks Eestis (Tartus ja Tallinnas kokku) ESA äriinkubatsiooniprogrammi 25 kohalikku ettevõtet. „Sihtasutus Tartu Teaduspark koos Sihtasutusega Tallinna Teaduspark Tehnopol on inkubatsiooniteenuse pakkujateks. Kosmosetehnoloogiate uute maapealsete rakendustega seonduva ettevõtluse edendamiseks on kavas regulaarselt korraldada äriideede ja prototüüpide väljatöötamisele suunatud tootearenduse nädalavahetusi (hackathon’e), töötubasid ning avatud konkursse. Ka Eesti esimese satelliidi projekti ESTCube-1 tulemusena asutati näiteks neli spin-off ettevõtet, mille edasisele arengule võiks inkubatsiooniprogrammi läbimine oluliselt kasuks tulla,“ rääkis Sarapuu.

„Kuulumine Euroopa Liitu ning koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga avab kohalikele ettevõtetele uusi võimalusi kosmosevaldkonnas tegutsemiseks, mis omakorda aitab tõsta tehnoloogiamahukate välisinvesteeringute sissevoolu ning inspireerib noori õppima loodus- ja tehnikateaduseid. Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori loomine Tallinnasse toetab kohaliku ettevõtluse konkurentsivõimet ja eksporti, võimaldab luua uusi kõrgepalgalisi töökohti ning aitab paremini realiseerida Eestile ESA liikmelisusest tulenevaid võimalusi,“ rõhutas abilinnapea Arvo Sarapuu.

Nii Tartu kui Tallinna linnalt oodatakse toetust vähemalt kahe inkubandi võtmiseks äriinkubaatorisse aastas, kokku viie aasta vältel. Inkubatsiooniperiood kestab kaks aastat ettevõtte kohta. Rahaliselt tähendab see Tallinna linnale otsest kulu 50 000 eurot (2 inkubanti x 25 000 eurot) aastas linnaeelarvest. Viie aasta jooksul panustab Tallinna linn projekti 250 000 eurot.

Eelnõu poolt hääletas 54 linnavolikogu liiget.

 
Uudise rubriigid: Raepress