Tallinn osaleb asutajana Mustamäe Kiriku Sihtasutuses

25.08.2016

Tallinna Linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu otsuse, mille kohaselt osaleb Tallinna linn koos Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustamäe Maarja Magdaleena Kogudusega Mustamäe Kiriku Sihtasutuse asutamisel. Kõik osalejad teevad asutatava sihtasutuse kontole sissemakse 3000 eurot.

Sihtasutuse põhieesmärgiks on Mustamäe kirikuhoone ehitamise, rahastamise, haldamise ja kasutamise korraldamine. Kiriku kasutuseesmärkideks on jumalateenistuste, kiriklike talituste ja kogudusetöö erinevate valdkondade läbiviimine, kontsertide korraldamine (sh Mustamäe koolide ja lasteasutuste pidulikud aktused, jõulukontserdid jms), erinevate teenuste pakkumine (sh lapsehoiuteenus, perenõustamisteenus, majutusteenus, konverentsiteenus, supiköök, toidupank, tähtpäevade tähistamine jms), laste ja noorte arengut toetavate huvialaringide ja suvelaagrite, täiskasvanute eneseabigruppide ning kursuste ja seminaride korraldamine.

Sihtasutuse põhikirja projekti kohaselt koosneb sihtasutuse nõukogu seitsmest liikmest, millest kolm liiget määrab kogudus, kaks liiget määrab EELK ning kaks nõukogu liiget määrab Tallinna linn. EELK-d hakkavad sihtasutuses nõukogus esindama Urmas Viilma ja Jaan Tammsalu, kogudust Tiina Klement, Kaimo Klement ja Riina Kopelman. Tallinna linna esindavad nõukogus volikogu otsuse kohaselt Mustamäe linnaosavanem Helle Kalda ja abilinnapea Merike Martinson.

Sihtasutuse juhatuse liikme valimiseks korraldatakse avalik konkurss. Pärast sihtasutuse kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse sõlmivad EELK ja sihtasutus lepingu, mille kohaselt jääb kirikuhoone ehitamise tellijaks EELK, kuid ehituse korraldaja ja hangete läbiviija ülesandeid hakkab täitma sihtasutus (EELK tellib sihtasutuselt ehitustööde hangete korraldamise ja ehitustööde teostamise korraldamise). Ehitustööde teostamise käigus esitatud arved tasub EELK nimel sihtasutus. Pärast hoone valmimist sõlmivad EELK ja sihtasutus vajadusel hoone haldamise lepingu.

Talllinna osalemise poolt asutajana hääletas 51 volikogu liiget, vastu oli üks volinik ning erapooletuks jäi kaks linnavolikogu liiget.

Taustainfoks:

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustamäe Maarja Magdaleena Kogudus asutati 23. novembril 2010. Koguduse üheks eesmärgiks on rajada Mustamäele kirik, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ning pakuks Mustamäe elanikele võimalust käia kirikus oma kodukoha lähedal. Praegu üürib kogudus ruume Mustamäe Linnaosa Valitsuse soklikorrusel aadressil A. H. Tammsaare tee 135.

Koguduse juures tegutsevad leerikool, laste loominguringid ja noorte osadusgrupid. Korraldatakse loenguid erinevatel teoloogilistel teemadel. Samuti on kogudus korraldanud loenguid pere ja toimetuleku teemadel lastega peredele, suviseid lastelaagreid ja ekskursioone, teeõhtuid vanemale põlvkonnale, toidupanga pakkide jagamist, pidanud hommikumeditatsioone ja pühapäevakooli ning piiblitunde, korraldanud leerikooli, osalenud palvustel Harku vanglas, Mustamäe sotsiaalmajas ja -keskuses, organiseerinud kodukülastusi, pidanud Magda misjonipoodi jms. Koguduses on üle 70 liikme.

EELK Kirikukogu kui kiriku kõrgeim seadusandlik organ kinnitas 2012. aastal EELK arengukava 2007-2017 muudatused. Arengukava rakendusplaan seab üheks eesmärgiks Mustamäe kirikuhoone valmimise. Arengukava kohaselt luuakse kiriku ehituse finantseerimiseks sihtasutus, mille ülesandeks saab olema Mustamäe kirikuhoone ehituse ettevalmistamine ja ehituse korraldamine.

Mustamäe kirik ehitatakse Kiili tn 9 kinnistule. Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsusega nr 100 otsustati seada Kiili tn 9 kinnistule otsustuskorras hoonestusõigus EELK kasuks. Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks oli kinnistule sakraalhoone – Mustamäe kiriku – ehitamine. EELK kohustus lõpetama ehitustööd ja vormistama hoone kasutusloa hiljemalt 7 aasta jooksul hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestusõigus seati tähtajaga 99 aastat. Vastav võlaõiguslik leping sõlmiti hoonestajaga 2012. aastal, asjaõigusleping 1. juulil 2015 ning kanne kinnistusraamatusse tehti 10. juulil 2015.

2013. aasta kevadel kuulutasid EELK Konsistoorium, Mustamäe kogudus ja Eesti Arhitektide Liit arhitektuurivõistluse Mustamäe Maarja Magdaleena kirikukompleksile parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Arhitektuurivõistluse võidutööd finantseeris Eesti Kultuurkapital. Arhitektuurivõistlusele laekus 31 võistlustööd. Arhitektuurikonkursi võitis töö märgusõnaga FIAT LUX (fotodel), mille autoriteks on Margit Valma, Mait Väljas, Risto Parve, Kai Süda ja Martin Kinks arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid OÜ.

 Mustamäe kirik 1.jpg

Hoonestusõiguse alusel rajatava kirikuhoone ruumide üldpind on 1976 m2, millest otseselt kirikuga seotud ruume on 671 m². Tugikeskuse tarbeks on kavandatud 290 m2, supiköögi ruumidele 112 m2, lasteaia ruumidele 364 m2 ning kasutajate ristkasutusse jääb 540 m2 kirikuhoone pinda.

Mustamäe kirik 2.jpg

EELK hinnangul läheb Mustamäele rajatav kirikuhoone maksma ca 2,5 miljonit eurot.

Tallinna linn osaleb sihtasutuses asutajana, kuna soovib kaasa aidata EELK ja koguduse kui kogukonna erapooletu ühendaja tegevusele ja kohalike elanike ühistegevust edendava keskuse tekkimisele. Osaliselt sellel eesmärgil on kaks kolmandikku kirikuhoone üldpinnast kavandatud täitma sotsiaalseid ülesandeid (supiköök, laste päevahoid ja perekeskus, noorte tugikeskus, erinevad ringiruumid,  kontsertide korraldamine).

 
Uudise rubriigid: Volikogu