Tallinn osaleb raskeveokite logistikaanalüüsi projektis

08.09.2016

Tallinna Linnavolikogu tänasel istungil võeti vastu otsus, mille kohaselt osaleb Tallinn lihtpartnerina EL URBACT III „Freight TAILS – linnade kauba- ja raskeveokite liikumise logistika“ välisprojektis. Projekti eesmärgiks on analüüsida raskeveokitega seonduvaid probleeme linnaliiklusele.

Projekt keskendub erinevate linnade raskeveokitega seotud probleemidele  ja soovib, et selle projekti raames vahetatakse erinevate linnadega kogemusi, korraldatakse huvigruppide töötubasid, koostatakse kohalik tegevusplaan, mis Tallinna puhul tähendab seda, et viiakse läbi raskeveokite uuring, mida saab kasutada Tallinna ja lähivaldade säästva linnaliikuvuse kava alusuuringuks.

Projekt kestab 24 kuud, selle eestvedajaks on Londoni Westministeri linna nõukogu ning osalejad Maastricht (Holland), Parma (Itaalia), Suceava (Rumeenia), Brüssel (Belgia), Gdynia (Poola), La Rochelle (Prantsusmaa), Split (Horvaatia), Tallinn (Eesti) ja Umea (Rootsi). Projekti välistoetus on 45 565 eurot ning omafinantseering 8041 eurot.

Eelnõu poolt hääletas 45 linnavolikogu liiget, kaks volinikku jäi erapooletuks.

 
Uudise rubriigid: Volikogu