Tallinna Haigla rajamise kava läbis teise lugemise

Tallinna Linnavolikogu
08.09.2016

Tallinna Linnavolikogu neljapäeval toimunud istungil läbis teise lugemise Tallinna Haigla rajamise kava, millega kinnitati haigla rajamise etapid.

Vastavalt volikogu otsusele on haigla rajamise etapid järgmised:

2017 märts                             Funktsionaalse arengukava ja eskiisprojekti koostamine

2017 märts                             Finantseerimisplaan

2017 sügis kuni 2018             Projekteerimine

2019 algus                              Ehitushange 

2019 sügis kuni 2023 algus    Haigla ehitus

Tallinna Haigla rajamine peab looma uue kvaliteedi arstiabi osutamisel ja kättesaadavuse parandamisel mitte ainult linnaelanikele, vaid üksikute erialade lõikes kogu Põhja-Eestile. Rajatavas haiglas on voodikohtade koguvajadus 1 329 voodit, neist kirurgiavoodeid 149, oftalmoloogia 8, onkoloogia 20, sünnitusabi ja günekoloogia 65, pediaatria 21, psühhiaatria 60, sisehaigused 333, järel- ja taastusravi 103, statsionaarne õendusabi 570. Ambulatoorse ravi osas kavandatakse aastaks 2025 679 049 ravijuhtu, statsionaarseid ravijuhte 55 016 ja päevaravi juhte 26 168.

Tallinna Haigla ruumimaht on esialgsel hinnangul vahemikus 100 000 m² kuni 120 000 m². Haigla projekti eeldatav maksumus on 400 miljonit eurot, sellest hoone ehitus 200-240 miljonit eurot, meditsiinitehnika ja sisustus ca 100 miljonit eurot, väliskommunikatsioonid, projekteerimine, projekti juhtimine ja muud kulud ca 60 miljonit eurot.

Hoone lõplik suuurus selgub järgmise etapi – funktsionaalse arengukava koostamise käigus, sõltudes ambulatoorse ravi mahust, milline suunatakse uude haiglasse, funktsionaalse ruumilahenduse valikust ja palatite suurusest Projekti detailsem maksumus selgub samuti peale funktsionaalse arengukava koostamist ja projekteerimist, kuna sõltub ehituse tehnilistest tingimustest, valitavatest lahendustest ja materjalidest, hangitavate meditsiiniseadmete hinnast.

Tallinna Haigla rajamise järgmisteks etappideks on: funktsionaalse arengukava koostamine kestvusega kuni 6 kuud (hanke korraldamine, haigla ruumide haldamise meeskonna moodustamine, ruumiprogrammi koostamine koos arhitektuurilise lahendusega, iga eriala lahenduste planeerimisel vastutava inseneri kaasamine). Järgneb projekteerimise faas (kestvus koos hankega kuni 1,5 aastat), ehitusloa taotlemine (kuni 6 kuud) ja haigla ehitamine ( kestvus koos hankega ca 3,5 aastat).

Tallinna Haigla detailplaneeringu (Narva mnt 129 ja 129a kinnistute) algatamise eelnõu on saadetud riigi Keskkonnaametile kaalumaks keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist või algatamata jätmist.

Eelnõu poolt hääletas 38 linnavolikogu liiget, üks linnavolinik jäi erapooletuks.

 
Uudise rubriigid: Ehitus ja planeeringud, Raepress