Tallinna Jaani kirik tähistab 150. aastapäeva

Taavi Aas Jaani kiriku juubelil kõnet pidamas
17.12.2017

Tallinna Jaani kirik saab täna, 17. detsembril 150-aastaseks, lisaks muudele pidulikele sündmustele sai täna hommikul esimest korda kellamängu kuulda.

Kell 9.40 hakkasid kirikutornis esimest korda helisema uued kellamängu kellad, mängides 20 minutit järjest jõulumeloodiaid.

Jaani kirikus peetud armulauaga jumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, peapiiskop emeeritus Andres Põder, Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu jpt.

Pärast teenistust kõneles Tallinna linnapea Taavi Aas: „Tallinna Jaani kirik ja Tallinna Raad on naabrid. Meie vahel valitseb lausa silmside. Me teeme tihedat koostööd. Meie mõlema tähelepanu keskmes on inimene. Tallinlaste rahulolu ja sisemine tasakaal on eesmärgid, mille poole me püüdleme“.

Kellamäng hakkab Jaani kiriku tornis mängima advendi- ja jõuluajal igal päeval kella 7–24 täistundidel.

Tallinna Jaani kiriku kellamängus on 25 eri suuruses kella – kahe oktaavi jagu. Novembris Jaani kiriku torni tõstetud kellad hakkavad edaspidi igal päevasel täistunnil kauneid koraale mängima.

Kellamängu kellad valati Hollandi kuninglikus kellavalukojas. 14-190 kilogrammi kaaluvad kellad valmisid paljude annetajate abiga, neist suurima kinkis kirikule Tallinna linn. Üks suurematest kelladest on nimetatud paljude annetajate kellaks ja selle tarvis on olnud igaühel võimalik vastavalt võimalustele annetus teha.

 
Uudise rubriigid: Raepress